Logo Muzeum Literatury

Na imię mi było Krzysztof

Na imię mi było Krzysztof…”. Baczyński w Muzeum Literatury

Autorka wystawy: Małgorzata Wichowska

Współpraca: Anna Grochowiak, Grażyna Grochowiakowa

Reprodukcje fotograficzne i skany rękopisów: Anna Kowalska, Emilia Tomasik

Projekt graficzny i realizacja: Andrzej Kordas

 

Wykorzystane na wystawie rękopisy, grafiki i fotografie pochodzą ze zbiorów Muzeum Literatury oraz:

Biblioteki Narodowej (polona.pl), Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Szkolnego Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Warszawie, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i z kolekcji prywatnych: Państwa Krystyny i Andrzeja Chuweniów, Lecha Gołębiewskiego, którym składamy szczególne podziękowania. W rozdziale Gdy za powietrza zasłoną…, w tle tytułowego wiersza K. K. Baczyńskiego, wykorzystano fotografię: Stare Miasto. Wieża ratusza na placu Teatralnym, sierpień 1944, fot. Edward Tomiak ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego.

 

Wyrazy wdzięczności za współpracę w realizacji projektu zechcą przyjąć: Pani Halina Łabonarska, Marcin Miros z Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie oraz koledzy z Muzeum Literatury: Edyta Kędrek-Motyka, Anna Polit, Maciej Bociański, Jan Owczarek.

 

Wystawa powstała dzięki dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego

 

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza jest finansowane ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Samorząd województwa mazowieckiego

TOP
Skip to content